CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

  Privacyverklaring Clijbedi VvE & Vastgoed Management

  In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze Clijbedi VvE & Vastgoed Management uw persoonsgegevens gebruikt. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geĆÆdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatie gegevens (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer. Clijbedi VvE & Vastgoed Management verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de diensten die Clijbedi VvE & Vastgoed Management levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Clijbedi VvE & Vastgoed Management dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

  Clijbedi VvE & Vastgoed Management verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Clijbedi VvE & Vastgoed Management worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beƫindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

  Verstrekking aan derden
  In het kader van de dienstverlening kan Clijbedi VvE & Vastgoed Management persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Clijbedi VvE & Vastgoed Management, zoals bijvoorbeeld het beheersysteem Twinq en/of uitvoerende onderhoud c.q. aannemersbedrijven. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Clijbedi VvE & Vastgoed Management aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Clijbedi VvE & Vastgoed Management zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

  Nieuwsbrief en overige correspondentie

  Voor onze nieuwsbrief en overige correspondentie gebruikt Clijbedi VvE & Vastgoed Management het beheersysteem Twinq als gegevensverwerker. In het kader van de GDPR (Algemene verordening Gegevensbescherming) is de Data Processing Agreement van Twinq geactualiseerd.. De verzamelde informatie zoals uw naam en e-mailadres worden overgebracht naar en door Twinq opgeslagen op servers. Twinq stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Twinq maakt geen gebruik van cookies.

  Cookies Google Analytics
  Clijbedi VvE & Vastgoed Management gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkingsovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP-adres (waarbij de laatste drie cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hard- of software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overbracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

  Links
  Clijbedi VvE & Vastgoed Management kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Clijbedi VvE & Vastgoed Management is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Clijbedi VvE & Vastgoed Management raadt u aan kennis te nemen van hun beleid en aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

  Uw rechten
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Clijbedi VvE & Vastgoed Management verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar mail@clijbedi.nl. Clijbedi VvE & Vastgoed Management zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiliging
  Clijbedi VvE & Vastgoed Management neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Clijbedi VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Clijbedi VvE & Vastgoed Management verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Clijbedi VvE & Vastgoed Management op via mail@clijbedi.nl. 


  Clijbedi VvE & Vastgoed Management is als volgt te bereiken
  Kraaivenstraat 23-09
  KvK: 17220995
  T. 013 4682093
  E. mail@clijbedi.nl

  Clijbedi VvE & Vastgoed Management kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. De privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2018.