CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Tips voor koop van een appartement

U wilt een appartement kopen? Een boven- of een benedenwoning misschien, of wellicht een fraaie flat? Let dan op: er is een belangrijk verschil met de aankoop van een eengezinswoning. Als bezitter van het appartement bent u straks met uw boven- en benedenburen samen eigenaar van het gebouw. En dat betekend samen de verantwoordelijkheid delen. Het is daarom nodig een paar dingen extra te checken. Hier geven wij u een aantal goede tips voordat u de grote stap gaat nemen;

1. Inzage van de Akte van Splitsing (AvS).
Deze akte dient te worden aangeboden door de verkoper/verkopend makelaar. Is de akte niet aanwezig dan kunt u deze, tegen betaling,opvragen via het kadaster. Dit geldt ook voor  de eigendomsakte van uw toekomstig appartement, de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Dit zijn documenten die bij de notaris zijn vastgesteld. In de AvS vind u uw rechten en plichten ten opzichte van de overige eigenaren in de VvE.

2. Regel het splitsingsreglement.
U kunt als koper te maken krijgen met een zogeheten nieuwe splitsing. Dit geldt voor nieuwbouwappartement of appartement in een bestaand pand, dat gesplitst gaat worden. 
In dat geval zou het kunnen dat u inspraak heeft in het nog vast te stellen splitsingsreglement. Ons advies is om niet te makkelijk akkoord te geven. Wilt u naderhand het splitsingsreglement toch aanpassen dan zal 4/5 deel van alle eigenaren met uw wijziging moeten instemmen.

3. Appartementencomplex uit jaren '50 en '60 net even anders.
U wilt een appartement kopen in een flatgebouw uit de jaren '50 en'60, Dan kunt u een bijzonderheid tegenkomen: de coöperatieve flatvereniging. In dit geval is is er geen splitsingsakte en geen splitsingsreglement. De rechten en plichten van de eigenaren vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatieve flatvereniging. Dit geldt vooral voor appartement gebouwd vóór 1972.

4. Vraag naar de financiële stukken van de Vereniging van Eigenaren.
Het huishoudboekje van de VvE is voor u zeer belangrijk Vraag de balans en de exploitatierekening van het afgelopen boekjaar op; plus de begroting van het lopende boekjaar en de begroting van het komende boekjaar. De verkopende eigenaar moet deze stukken in bezit hebben. Indien nodig vraagt u deze stukken op bij de persoon die de administratie van de VvE voert. Dit kan een van de eigenaren betreffen of een extern administratiekantoor.

5. Informeren naar openstaande schulden aan de VvE.
De notaris dient voor te controleren of de huidige eigenaar zijn/haar bijdrage en andere financiële verplichtingen aan de VvE heeft voldaan. Heeft de huidige eigenaar nog rekeningen openstaan dan moet hij dit verrekenen met de koper, bij de overdracht van de woning Wij adviseren u dringend te controleren bij de notaris of dit al gebeurd is Daarbij vraagt u de bevestiging van de administrateur naar u toe te zenden.

6. Informeer naar de onderhoudsstaat en de onderhoudsplannen voor de komende jaren.

Grote kans dat uw nieuwe VvE voor de komende jaren onderhoudsplannen en misschien zelfs ingrijpende renovaties heeft gepland. Aan deze planning bent u, als nieuwe appartementseigenaar gebonden. Dit betekent dat ook u uw deel zal moeten meebetalen. Vraag dit na bij de verkopende eigenaar of nog beter, bij de administrateur van de VvE. Dan kunt u hier rekening mee houden in uw eigen begroting.

7. Vraag naar de verslagen van de afgelopen drie algemene ledenvergaderingen.
De verslagen van de vergadering van eigenaren, de bijeenkomsten van de VvE, kunt u bij de administrateur opvragen. Dat geeft een goed beeld van wat er in de VvE gebeurt.

8. Controleer of er geen aanschrijving van kracht is.
De gemeente kan eigenaren of de VvE "aanschrijven", dat wil zeggen verplichten bepaald onderhoud uit te voeren. Informeer naar de aanwezigheid van een aanschrijving en of er kosten van een vroegere aanschrijving nog openstaan. U, of uw makelaar, kan dit opvragen bij de gemeentelijke dienst bouw- en woningtoezicht.