CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Tips voor koop van een appartement

U wilt een appartement kopen? Een boven- of een benedenwoning misschien, of wellicht een fraaie flat? Let dan op: er is een belangrijk verschil met de aankoop van een eengezinswoning. Want als bezitter van het appartement bent u straks met uw boven- en benedenburen samen eigenaar van het gebouw. en u draagt dus ook samen verantwoordelijkheid. Daarom zult u voordat u "JA" zegt een paar extra zaken moeten navragen. Hierbij willen wij u enkele tips geven voordat u de grote stap gaat nemen

1. Inzage van de Akte van Splitsing (AvS).
Deze dient in eerste instantie aangeboden te worden door de verkoper/verkopend makelaar. Indien deze de AvS niet voor handen heeft kunt u deze stukken zonodig via het kadaster, tegen betaling, opvragen. Net als bijvoorbeeld de eigendomsakte van uw toekomstig appartement, zij de splitsingakte en het splitsingreglement documenten die bij de notaris moeten zijn vastgesteld. In de AvS kunt u uw rechten en plichten ten opzichte van de overige eigenaren in de VvE.

2. Regel het splitsingsreglement.
U kunt als koper te maken hebben met een zogeheten nieuwe splitsing: als u een nieuwbouwappartement wilt kopen, of een appartement in een betaand pand dat nog moet worden gesplitst. Wellicht hebt u in dat geval nog invloed op het nieuw vast te stellen splitsingreglemetnt en de tekening. als u dan niet gelukkig bent met de voorwaarde, ga dan niet te gemakkelijk akkoord. Als u namelijk naderhand het splitsingsreglement nog wilt veranderen, zal 4/5 deel van alle eigenaren met uw wijziging moeten instemmen.

3. Appartementencomplex uit jaren '50 en '60 net even anders.
als u een appartement wilt kopen in een flatgebouw uit de jaren '50 en'60, dan kunt u nog een bijzonderheid tegenkomen: de coöperatieve flatvereniging. In dat geval is is er geen splitsingsakte en geen splitsingstekening. En de rechten en plichten van de eigenaren vindt u niet in een splitsingreglement, maar in de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatieve flatvereniging. Koopt u een appartement van ná 1972, dan zult u nauwelijks coöperatieve flatverenigingen aantreffen.

4. Vraag met name naar de financiële stukken.
Voor u is het belangrijkst het huishoudboekje van de VvE. Vraag dus naar de balans en de exploitatierekening van het afgelopen boekjaar; de begroting van het lopende boekjaar en zo mogelijk de begroting van het komende boekjaar. De verkopende eigenaar moet die stukken hebben. anders vraagt u ernaar bij degenen die de administratie van de VvE voert: soms een van de eigenaren, soms een extern administratiekantoor als Clijbedi VvE & Vastgoed Management.

5. Informeren naar openstaande schulden aan de VvE.
De notaris dient voor te controleren of de huidige eigenaar zijn bijdrage en/of andere financiele verplchtingen aan de VvE heeft voldaan en dient dit bij de overdracht afrekening met de verkoper te verrekenen. U dient er hier de notaris op te controleren of dit daadwerkelijk is gebeurd door hem te vragen de bevestiging van de administrateur toe te zenden.

6. Informeer naar de onderhoudsstaat en de onderhoudsplannen voor de komende jaren.

Wellicht heeft de VvE onlangs besloten om in de komende jaren onderhoud uit te laten voeren, of misschien zelf ingrijpende renovaties. dan bent u daar straks als appartementeigenaar aan gebonden en zult u uw deel moeten meebetalen. Vraag het na bij de verkoper of, nog beter, bij de adminstrateur van e VvE. Dan weet u hoeveel geld u opzij moet leggen!

7. Vraag naar de verslagen van de afgleopen drie algemene ledenvergaderingen.
De verslagen van de vergadering van eigenaren, de bijeenkomsten van de VvE, kunt u bij de administrateur opvragen. Dat geeft een goed beeld van wat er zoal in de VvE gebeurt.

8. Controleer of er geen aanschrijving van kracht is.
De gemeente kan eigenaren of de VvE "aanschrijven", dat wil zeggen verplichten bepaad onderhoud uit te voeren. Informeer dus of er zo'n aanschrijving geldt voor het gebouw, of dat de kosten van een mogelijke vroegere aanschrijving nog openstaan. U, of uw makelaar, kan dat opvragen bij de gemeentelijke dienst bouw- en woningtoezicht.