CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

FAQ

1. Wat is een splitsingsakte en wat is het doel daarvan?
U kunt de Akte van splitsing zien als een soort wetboek van de vereniging. Hierin staat bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor welk deel van de gezamenlijke kosten; welke delen in het gebouw zijn gemeenschappelijk en een aantal andere regels. Zo weet iedere eigenaar waar hij of zij zich aan dient te houden. Ter aanvulling op de splitsingsakte en het van toepassing zijnde reglement (het zogenoemde witte, blauwe, gele of blauw/groene boekje) kan de vereniging een Huishoudelijk Reglement opstellen. In dit reglement worden praktische zaken geregeld.

2. Welke verzekeringen moet een appartementseigenaar afsluiten?
De beheerder sluit voor de vereniging een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af. Volgens de splitsingsakte moet het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke eigenaren verzekerd worden. Meestal is lichtdoorlatend glas (glas in de buitengevel) meeverzekerd in de opstalverzekering. Voor het glas (bijvoorbeeld bovenlichten) in de woningen kunt u zelf een verzekering afsluiten.

Ter illustratie:
“Ik heb een luxe keuken geplaatst, helaas slaat de vlam in de pan. De schade probeer ik te claimen bij mijn inboedelverzekering, maar de verzekeringsmaatschappij wijst de schade (gedeeltelijk) af. Wat nu?” 
De keuken, badkamer e.d. vallen inderdaad onder de opstalverzekering. Echter keukens, badkamers, parketvloeren e.d. zijn tot een standaard bedrag meeverzekerd. Indien u een luxe heeft geplaatst dient u zelf zorg te dragen voor de verzekering daarvan, middels het eigenaarsbelang. Neemt u daartoe contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

3. Ik wil een parket- of laminaatvloer laten leggen, mag dat?
Neemt u vóór aankoop en leggen eerst contact op met de beheerder. Er zijn strikte bepalingen waaraan voldaan moet worden. Bedenkt u daarbij dat in geval van overlast de VvE kan besluiten dat de vloer verwijderd moet worden.

4. Mijn buurman betaalt minder VvE bijdrage dan ik, hoe kan dit?
De maandelijkse bijdrage heet VvE- of verenigingsbijdrage. Een deel hiervan bestaat uit servicekosten (schoonmaak, glasbewassing, e.d.); het andere deel is bijvoorbeeld bestemd voor planmatig onderhoud, verzekeringspremies, e.d. In de Akte van Splitsing kunt u terugvinden wat uw aandeel in het gebouw en uw aandeel in de te betalen kosten is. Een reden voor een hogere VvE-bijdrage zou kunnen zijn dat uw appartement iets groter is dan het appartement van uw buurman.

5. Ik vind mijn aandeel van de gemeenschappelijke kosten niet redelijk.  
Kan ik dit laten aanpassen?
Daarvoor zou de Akte van Splitsing moeten worden aangepast. Dit is geen eenvoudige zaak. U heeft hiervoor een besluit van de vergadering nodig (gekwalificeerde meerderheid). Vervolgens dienen de hypotheeknemers (de geldverstrekker) hier dan mee instemmen. De gewijzigde bepalingen moeten dan door de notaris worden vastgelegd en in de openbare registers en het kadaster worden ingeschreven. De kosten hiervan zijn hoog.

6. Ik wil een afzuigkap in de keuken plaatsen en moet daarvoor een gat in de gevel maken. Mag dat?
Nee, dat mag niet zomaar. De gevel behoort tot de gemeenschappelijke delen. Voordat u aan de slag gaat heeft u toestemming van de Algemene Ledenvergadering nodig. Wilt u toestemming van de vergadering, maakt u dan een situatieschets van de buitenzijde en stuur deze naar de beheerder. Deze zal op uw verzoek de aanvraag agenderen voor de eerst volgende Algemene Ledenvergadering.

7. Ik wil een schotelantenne plaatsen, mag dat?
Ook hiervoor is toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering. Een schotel wordt gezien als een bouwwerk (woningwet) en de Akte van Splitsing zegt dat ‘ieder op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden’. Behalve de vereniging zelf, stellen ook sommige gemeenten eisen aan de plaats en constructie van de schotel. Een schotel mag nooit aan de gevel of op het dak geplaatst worden, daar deze tot het gemeenschappelijk eigendom behoort.

8. Gebeurt alles binnen een Vereniging van Eigenaars vanzelf?
Helaas niet. Daarom vraagt de beheerder tijdens de Algemene Ledenvergaderingen of eigenaren zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur van de VvE. Het bestuur vormt de schakel tussen de individuele leden en de beheerder, waarbij de voorzitter veelal optreedt als contactpersoon en de vergaderingen leidt. Indien gewenst kan dit laatste ook aan de beheerder worden overgelaten.

9. Ik wil geen lid (meer) zijn van de Vereniging van Eigenaars. Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
U kunt uw lidmaatschap niet opzeggen omdat u van rechtswege lid bent van de Vereniging van Eigenaars. Eigenlijk is dit zo slecht nog niet. U bent ten slotte ook mede-eigenaar van het gehele complex. Door middel van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kunt u invloed uitoefenen op de voorgestelde besluiten. Het lidmaatschap eindigt alleen bij verkoop van het appartement.