CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Technische werkzaamheden

Dagelijks onderhoud, contractbeheer en planmatig onderhoud.

  1. Het behandelen van alle aangelegenheden die betrekking hebben op het zogenaamde dagelijkse onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken c.q. gemeenschappelijk voorzieningen van het gebouwencomplex, alsmede de uitbesteding van en de controle op de uit te voeren werkzaamheden.
  2. Het jaarlijks vervaardigen van een onderhoudsbegroting door middel van een inspectie ter plaatse. In deze begroting wordt naar diverse onderhoudsrubrieken verwezen en wordt een indicatie afgegeven voor de onderhoudsstaat van het gebouw of gebouwencomplex met eventuele aanbevelingen voor de uit te voeren werkzaamheden in het lopende of komende boekjaar. 
  3. Het behandelen van schadeaangelegenheden welke onder de dekking van de door de Vereniging gesloten verzekeringspolis(sen) vallen. 
  4. Het namens de Vereniging en indien binnen de Vereniging een technische commissie functioneert, in overleg met deze commissie afsluiten van onderhoudsovereenkomsten. 
  5. De uitbesteding, het toezicht en de controle op de overige leveranties en diensten ten behoeve van de gezamenlijke eigenaars, alsmede het controleren en verwerken van ter zake ontvangen nota’s. 
  6. De behandeling van alle onderhoudszaken, welke vallen onder de nog van kracht zijnde garantiebepalingen.
  7. Het buiten kantoortijden bereikbaar zijn (24 uur) voor dringende storingen en spoedeisende klachtenmeldingen en zorg dragen voor een juiste afhandeling.
  8. Het frequent bezoeken van het gebouw en overleg plegen met afgevaardigde van de VvE om zowel de financiële situatie van de VvE als lopende bouwkundige zaken te inspecteren en deze eventueel bespreken met het bestuur en/of de technische commissie.
  9. Het vervaardigen van een basis-meerjarenonderhoudsplanning ten behoeve van het te verwachten planmatig onderhoud voor een periode van 12 jaar. Dit plan zal elk daarop volgend jaar worden geactualiseerd. 
  10.  Indien binnen de Vereniging een technische commissie functioneert wordt in overleg met deze commissie de offerteaanvraagprocedure voor eventuele werkzaamheden en het samenstellen van een begeleidend advies voor de Vereniging van Eigenaars verzorgd, inclusief het toelichten van de offertes tijdens de algemene ledenvergadering.