CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Vastgoed management

Met de wijziging van het belastingstelsel is het voor de particuliere vastgoed bezitter c.q. privé belegger noodzakelijk geworden het beheer van zijn vastgoed uit te besteden aan een gespecialiseerd vastgoedbeheer buro. De reden hiervoor is dat het vastgoed mogelijk wordt aangeslagen in Box 1 in plaats van Box 3, wat niet gunstig is.

Ook door de constante wijzigingen in de Woningwet is het voor de particuliere vastgoed eigenaar niet meer bij te houden wat zijn rechten en plichten zijn als verhuurder. Mogelijk hierdoor kunnen eigenaren op hun belegging van vastgoed geld verliezen. Iets wat u dient te voorkomen!

CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management kan juist voor deze partijen de uitkomst zijn. Door de kleine omvang van het bureau kan het persoonlijke contact tussen belegger en beheerder behouden blijven. Hierdoor kan snel gereageerd worden en snel aan de wensen van de belegger voldaan worden. Het takenpakket kan samengesteld worden naar de wensen van de belegger.


Taken welke wij kunnen verzorgen
 1. Het incasseren de verschuldigde maandelijkse huurpenningen.
 2. Het controleren van de tijdige betalingen van deze huurpenningen en eventueel schriftelijk/mondeling overleg met de huurder(s).
 3. Bij huur achterstand verzenden van aanmaningen naar de desbetreffende huurder(s).
 4. Indien noodzakelijk, onderhouden van de contacten met de deurwaarder omtrent de openstaande huurschuld.
 5. Het verzorgen van de jaarlijkse huurverhoging.
 6. Het schriftelijk / mondeling overleg hebben met de huurder(s) inzake onder andere : klachten over het vastgoed en bespreekt dit met de eigenaar van het vastgoed. Zoals bijvoorbeeld een huurverhoging, burenoverlast of informatie vertrekking over de huur
 7.  Het behandelen van de huurcommissie zaken.
 8. Het opnemen van het noodzakelijk onderhoud van het betreffende vastgoed. Vervolgens coördineren van het noodzakelijk onderhoud met bijvoorbeeld de loodgieter, timmerman, etc.
 9. Het melden van eventuele mutaties bij de belegger.
 10. Het zo gunstig mogelijk verhuren van het vastgoed. Inclusief bijhorend advies voor de meest rendabele huurprijs.
 11. Het opstellen van (diverse soorten) huurcontracten.
 12. Het geven van algemeen advies aan de belegger.
Één keer per maand/kwartaal ontvangen onze cliënten een huurafrekening, welke tot in het kleinste puntje is gespecificeerd.

U kunt dus rustig achterover leunen omdat u weet dat uw vastgoedbeheer in goede handen is.