CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management maakt gebruik van cookies. ik accepteer cookies

Vastgoed management

Met de wijziging van het belastingstelsel is het voor de particuliere vastgoedbezitter c.q. privé belegger, noodzakelijk geworden het beheer van zijn vastgoed uit te besteden aan een gespecialiseerd vastgoedbeheerbureau. De reden hiervoor is dat het vastgoed mogelijk wordt aangeslagen in Box 1 in plaats van Box 3, wat niet gunstig is.

Maar ook door de constante wijzigingen in de Woningwet is het voor de particuliere vastgoedeigenaar niet meer bij te houden, wat zijn rechten en plichten zijn als verhuurder. Mogelijk kunnen hierdoor eigenaren op hun belegging van vastgoed geld verliezen. Iets wat u kunt voorkomen!

Wij, CLIJBEDI VvE & Vastgoed Management kunnen juist voor deze partijen de uitkomst zijn. Door de kleine omvang van het bureau is er vlot en persoonlijke contact tussen belegger en beheerder. Hierdoor kunnen wij ook snel aan de wensen van de belegger voldoen.


Ons takenpakket kan variëren, al naar gelang de wensen van de belegger;
 1. Het incasseren de verschuldigde maandelijkse huurpenningen.
 2. Het controleren van de tijdige betalingen van deze huurpenningen en eventueel schriftelijk/mondeling overleg met de huurder(s).
 3. Bij huur achterstand, het verzenden van aanmaningen naar de desbetreffende huurder(s).
 4. Indien noodzakelijk, het onderhouden van de contacten met de deurwaarder omtrent de openstaande huurschuld.
 5. Het verzorgen van de jaarlijkse huurverhoging.
 6. Het schriftelijk / mondeling overleg hebben met de huurder(s) inzake: klachten over het vastgoed en bespreking met de eigenaar van het vastgoed e.d. Zoals bijvoorbeeld een huurverhoging, burenoverlast of informatie vertrekking over de huur.
 7. Het behandelen van de huurcommissiezaken.
 8. Het opnemen van het noodzakelijk onderhoud van het betreffende vastgoed. Vervolgens coördineren van het noodzakelijk onderhoud met bijvoorbeeld de loodgieter, timmerman, etc.
 9. Het melden van eventuele mutaties bij de belegger.
 10. Het zo gunstig mogelijk verhuren van het vastgoed. Inclusief bijhorend advies voor de meest rendabele huurprijs.
 11. Het opstellen van diverse soorten huurcontracten.
 12. Het geven van algemeen advies aan de belegger.
 13. De huurafrekening wordt per maand of kwartaal verstuurd. Deze specificeren wij tot in de kleinste punten.
Leunt u rustig achterover. Bij ons, Clijbedi, is uw vastgoedbeheer in goede handen.